Koučink

Potřebujete realizovat nějakou důležitou změnu? Stojíte před novým úkolem či výzvou? Musíte rychle vyřešit nějaký problém, zvládnout konflikt či krizovou situaci? Potřebujete zvýšit výkonnost nebo zefektivnit vaši práci? Chcete být úspěšní ve sportu, ve studiu, ve své profesi? Chcete najít cestu, jak změnit své vize v realitu? Chcete zlepšit komunikaci a spolupráci v týmu? Rádi byste lépe sladili váš osobní a pracovní život? Zajímá vás, jak více rozvinout váš potenciál, posílit vaše silné stránky a odstranit bariéry?

Pak je koučink ta správná cesta pro vás! Je to velmi praktická a účinná metoda pro řešení řady situací v práci, v podnikání i v osobním životě, zejména v takových situací, které jsou pro vás nové, náročné či obtížné.

NABÍZÍM KOUČOVÁNÍ:

Pro jednotlivce:

  • Životní a vztahový koučink.
  • Kariérový koučink.
  • Bussines koučink pro manažery a podnikatele.
  • Koučink pro sportovce.

Po dohodě lze využít i koučink přes skype.

Pro skupiny:

  • Týmový koučink.
  • Týmové workshopy.

Cena dohodou, dle rozsahu a cíle zakázky.

MŮJ PŘÍSTUP KE KOUČOVÁNÍ:

Mé motto v koučinku: "Když známe reálný cíl, najdeme i cestu k jeho dosažení"

Při koučování vycházím z důvěry v klienta a z přesvědčení o jeho kompetentnosti. Věřím, že každý klient je největším odborníkem na svůj život a že dokáže efektivně nalézat řešení všech svých problémů. K tomu se mu snažím napomáhat vhodně kladenými otázkami a podporou jeho kreativity při hledání nových strategií, cest a postupů. V koučování využívám jak své psychologické znalosti, tak své zkušenosti získané z výkonu odborných pozic.

Koučink je moderní metoda, kdy jde o důvěrný, rovnocenný vztah (kouče a klienta), jehož účelem je dobře definovat Vaše osobní cíle, vytvořit funkční strategii pro jejich dosažení a podpořit Vás v jejich realizaci. Díky koučinku dosáhnete lepších a rychlejších výsledků a já budu rád Vaším průvodcem na cestě k nim.

Obvyklý průběh procesu koučování:

Koučink probíhá jako dialog kouče s klientem na základě rovnocenného partnerského vztahu, je to spolupráce dvou lidí založená na vzájemné důvěře ve vytvářeném bezpečném a podporujícím prostředí.

Kladené koučovací otázky jsou zaměřeny hlavně na:

  • Nastavení krátkodobých a dlouhodobých cílů.
  • Vnímání skutečného současného stavu.
  • Hledání možností řešení, jak dosáhnout vytyčeného cíle.
  • Motivaci.

K ukončení nebo završení koučinkového procesu dochází buď podle předem stanovené dohody, nebo v momentu, kdy je koučovaný klient přesvědčen, že pomoc kouče již nepotřebuje.

Při prvním setkání si dohodneme podmínky spolupráce. Součástí této dohody jsou i konkrétní a nezbytné organizační podmínky (četnost, forma a délka konzultací, úhrada, atd.).

Doporučená doba jednoho koučovacího rozhovoru: 60 – 120 minut.

Doporučená frekvence koučovacích sezení: 1x za 14 dnů.

Doporučená doba koučovacího procesu: 3 - 6, popř. více měsíců, dle rozsahu zadání a dohody. Je ale nepravděpodobné, že klient dosáhne požadovaného výsledku za méně než šest setkání.


Mgr. Bohuslav Jäger

Otakarova 59
České Budějovice, 370 01

Husova 9
Praha 1, 110 00 

T: +420 773 622 502
E: psychosluzby@email.cz 
IČO: 88326667