Co nabízím

Problémy a situace, které Vás ke mně mohou přivést, např.:  

 • Životní krize, krize v osobním nebo partnerském životě.   
 • Traumatické zážitky (např. úmrtí blízké osoby, životní pohromy).  
 • Vztahové problémy (např. partnerské, sourozenecké, mezigenerační, pracovní, apod.).  
 • Depresivní stavy (např. smutná nálada, ztráta energie, ztráta smyslu života, apod.).  
 • Zvládání pracovního vytížení a stresu.  
 • Zlepšení komunikačních dovedností.  
 • Rozvoj manažerských dovedností.  
 • Trénink asertivity a sebeprosazení. 
 • Výchovné problémy (promítající se do školního prostředí).  
 • Psychosomatická onemocnění.  
 • Pocity nespokojenosti a nízkého sebevědomí.  
 • a jiné.

Nabízím

 • Krizovou intervenci.  
 • Psychologické poradenství a terapii.  
 • Poradenství v oblasti osobnostního rozvoje.  
 • Psychologickou diagnostiku. 
 • Lektorskou činnost.  
 • Koučink.

Dále nabízím   

 • Odbornost a profesionální přístup.  
 • Více než dvacetiletou praxi a zkušenosti v oboru.
 • Respekt a vstřícnost k Vaší osobě, nevyhýbám se žádnému tématu či problému, který klient přinese.
 • Diskrétnost, bezpečný prostor a příjemné prostředí.  
 • Dodržování profesních a etických norem a zákonných ustanovení o zpracování osobních údajů.  
 • Krátké objednací lhůty ve vámi preferovaném čase.
 • Možnost realizovat konzultace přes Skype nebo telefon za předem dohodnutých podmínek. 

Jak pracuji

Dbám o to, aby návštěva u mě byla nejen užitečnou událostí, ale aby naše vzájemná spolupráce probíhala v příjemném prostředí a v bezpečné atmosféře, kde můžete svobodně a otevřeně hovořit o tom, co Vás trápí, stejně jako objevovat možnosti a způsoby, jak svízelnou situaci překonat. 

Velmi záleží na tématu, které přinesete, a cíli, který společně pro naši spolupráci stanovíme. Předem není dáno, o čem a jak bude probíhat naše spolupráce, ani kolik konzultací se uskuteční. Jen Vy sami zvolíte, kam až chcete se mnou jít a kolik si toho potřebujete z našich společných setkání odnést, v tom máte můj plný respekt. V případě, že Vaše problematika bude mimo moje kompetence, budu Vám nápomocen při hledání další adekvátní péče a kontaktů. 

Závěrem chci ještě říci, že klienty nikdy k ničemu nenutím a respektuji plně jejich rozhodnutí. Nesoudím, nekritizuji – žádný klientův problém nepovažuji za banální nebo směšný. Jsem diskrétní, dodržuji etické a zákonné normy a veškeré informace získané od klientů zachovávám v utajení. Jsem otevřený, vnímavý a podávám klientům jen takové informace, s nimiž mám sám zkušenosti. Stále pracuji sám na sobě a neustále se profesně vzdělávám. 

Jak konzultace probíhá? 

Nejdříve si osobně, telefonicky nebo e-mailem domluvíme termín prvního setkání. V případě akutní krize objednávám v prvním možném volném termínu, nebo Vám mohu poskytnout krizovou intervenci po telefonu po sjednání její úhrady. Při objednání telefonem nebo mailem nemusíte sdělovat žádné podrobnosti, vše je velmi diskrétní od počátku. 

Poradna se nachází v budově, kde jsou další kanceláře, což je příjemné pro lidi, kteří si nepřejí, aby každý věděl, že jdou k psychologovi. 

Po příchodu nečekáte. Klienty objednávám na konkrétní čas a v ten se jim plně věnuji. 

V průběhu prvního setkání se ptám na Vaše přání a očekávání, zjišťuji, jak Vám mohu pomoci a domlouváme se na konkrétní spolupráci a na cíli našich setkání. Délka spolupráce je různá, někomu stačí jedno setkání a je spokojený, někdo potřebuje a vyhovuje mu více setkání. Při dlouhodobé spolupráci Vám nabídnu písemný kontrakt, ve kterém jsou uvedeny zásady naší spolupráce. 

Další sezení probíhají vždy ve stanovenou dobu. Po vyřešení problému, který Vás přivedl, mě můžete v budoucnu, pokud jste byli spokojeni, opětovně kontaktovat. Vše je možné a já Vaše přání plně respektuji.


Mgr. Bohuslav Jäger

Otakarova 59
České Budějovice, 370 01

Husova 9
Praha 1, 110 00 

T: +420 773 622 502
E: psychosluzby@email.cz 
IČO: 88326667